ЗАБРАНЕНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Забранено е публикуването на обяви в системата MyNet.Bg, които съдържат  или се отнасят до една или повече от изброените по-долу категории:

2. Стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви продукти, маркирани по начин, който може да заблуди клиентите относно техния произход, количество, качество, съставки, производствен метод, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка или други техни съществени характеристики.

3. Артикули със съдържание, призоваващо към разпространяване на насилие или омраза на каквато и да е основа.

4. Материали със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица.

5. Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.

6. Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.

7. Цигари, тютюн и тютюневи изделия, електронни цигари и консумативи.

8. Хомеопатични и лекарствени средства.

9. Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето на човека или околната среда (например сярна киселина, карбид).

10. Психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.

11. Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.

12. Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.).

13. Огнестрелни оръжия (както и частите за такива оръжия) и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на надлежно разрешително.

14. Рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона.

15. Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на човешка коса и продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и други, при положение, че не са забранени за продажба от закона.

16. Магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи.

17. Дипломи за завършено образование или курсове.

18. Ясновидство и гадателство.

19. Обяви за работа през интернет, както и всички видове афилиeйт маркетинг програми.

20. Обяви за работа в които са с неверни данни.

21. Предлагане и изкупуване на всякакви вземания.

22. Обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска народна банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да е посочено  недвусмислено на коя кредитна институция е представител авторът на обявата, който следва да изпрати до Администратора при поискване копие на документ, легитимиращ го като неин представител.

23. Услуги и стоки, свързани с участието в т.нар. “финансови пирамиди” или финансови структури, организиране  на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от тях.

24. Системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания.

25. Акции в дружества, дялове, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти, както и всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат колекционерска стойност.

26. Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят.

27. Лични данни или списъци с адреси на електронна поща.